Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της

 

Μετάβαση στην Μεθοδολογία

Μετάβαση στις Παραμέτρους

Μετάβαση στις Εφαρμογές

Μετάβαση στην Επικύρωση

τεχνολογία

 

πατήστε για μεγέθυνση

niccomo™ monitor

 

made in Germany

 

 

niccomo™ monitor

 

niccomo monitor

 Σύστημα niccomomonitor

 

- συσκευή niccomo™ με έγχρωμη TFT οθόνη αφής 10,4΄

- ΡΚΓ/ΗΚΓ καλώδιο σύνδεσης του εξεταζόμενου

- πρόσθετο ΗΚΓ καλώδιο σύνδεσης μίας στάνταρ απαγωγής

- Cardio Vascular Lab λογισμικό παρακολούθησης

- σκληρός δίσκος και βάση δεδομένων αρχειοθέτησης μετρήσεων (προαιρετικά)

- ενότητα και περιχειρίδα  για μέτρηση της aortic Pulse Wave Velocity (προαιρετικά)

- ενότητα, καλώδιο και περιχειρίδα σύνδεσης για NIBP μέτρηση (προαιρετικά)

- ενότητα και καλώδιο σύνδεσης με αισθητήρα δακτύλου για SpO2 μέτρηση (προαιρετικά)

- επαναφορτιζόμενη μπαταρία (προαιρετικά)

- ειδικό τροχήλατο (προαιρετικά)

Το niccomomonitor είναι ένα κορυφαίων προδιαγραφών αυτόνομο (δεν απαιτείται Η/Υ) σύστημα αναίμακτης αιμοδυναμικής παρακολούθησης και εξέτασης των παραμέτρων της κεντρικής αιμοδυναμικής, βασισμένο στην ρεοκαρδιογραφία (impedance cardiography). Αποτελεί ένα ισχυρό και εύκολα χειριζόμενο  σύστημα, με εξαιρετικά εύχρηστο και ευκολονόητο λογισμικό, που μπορεί να χρησιμοποιείται από γιατρούς πολλών ειδικοτήτων και όχι μόνο από καρδιολόγους.

 

Το niccomomonitor  χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέτρησης υψηλής ευαισθησίας, το οποίο, σε συνδυασμό με τους  PASA (Physiologic Adaptive System Algorithms) αλγορίθμους της MEDIS, παρέχει εξαιρετικά αξιόπιστα αποτελέσματα, κλινικά μελετημένα για την ακρίβειά τους.

 

Το Cardio Vascular Lab® λογισμικό είναι διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε όχι απλώς να παρέχονται  πληροφορίες, αλλά να είναι και εύκολα κατανοητές. Με μια ματιά ο γιατρός μπορεί άμεσα να αξιολογήσει την κατάσταση, χωρίς χάσιμο πολύτιμου ιατρικού χρόνου – γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό σε έκτακτα και βαριά περιστατικά. Μία σειρά δυνατοτήτων διευκολύνουν σημαντικά την εξέταση, αλλά και εξοικονομούν πολύτιμο ιατρικό χρόνο. Πέραν της δυνατότητας της απλής παρακολούθησης, το niccomo monitor μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για επιστημονικές μελέτες, με την δυνατότητα εξαγωγής των μετρήσεων σε Η/Υ.

 

Οι μετρήσεις και οι υπολογισμοί των παραμέτρων είναι πλήρως αυτοματοποιημένες. Μία σειρά ρυθμίσεων, όπως η δυνατότητα ρύθμισης των καρδιακών κύκλων που θα εξαχθεί ο μέσος όρος, η δυνατότητα αναπροσδιορισμού του μέσου όρου ανά πάσα στιγμή, κ.α., επιτρέπουν την χρήση του συστήματος σε πολλές καταστάσεις. Η συνεχής παρακολούθηση των αιμοδυναμικών παραμέτρων επιτρέπει την άμεση αξιολόγηση της επίδρασης της φαρμακευτικής αγωγής.

 

Η συσκευή είναι μικρών διαστάσεων και βάρους – συνεπώς, εύκολα μεταφερόμενη, ακόμη και για κατ΄ οίκον εξέταση.

 

Το ρεοκαρδιογραφικό (ΡΚΓ) καλώδιο σύνδεσης του ασθενή είναι σχεδιασμένο για την σύγχρονη μεθοδολογία της οκταπλής εφαρμογής (τέσσερις διπλούς αυτοκόλλητους Medis Z-tect αισθητήρες σταθερής απόστασης μεταξύ των αισθητήρων παροχής και μέτρησης, ειδικής κατασκευής), με ενσωματωμένα ηλεκτρονικά και με LED ενδείξεις κατάστασης λειτουργίας. Είναι ειδικά σχεδιασμένα, ώστε η σύνδεση, όχι μόνο να πραγματοποιείται γρήγορα, αλλά και χωρίς λάθη στην εφαρμογή. Το καλώδιο παρέχει την δυνατότητα ταυτόχρονης ρεοκαρδιογραφικής καταγραφής (ΡΚΓ) και μίας ηλεκτροκαρδιογραφικής απαγωγής (ΗΚΓ).

Στάνταρ διαμόρφωση

  Συσκευή niccomo monitor

  Ρεοκαρδιογραφία (ΡΚΓ) + Ηλεκτροκαρδιογραφία (ΗΚΓ) 1 κανάλι μη στάνταρ απαγωγής. 

  Πρόσθετο κανάλι ΗΚΓ για καταγραφή μίας στάνταρ απαγωγής.

    Cardio Vascular Lab® professional λογισμικό παρακολούθησης. 

Προαιρετικές δυνατότητες (options)

aortic Pulse Wave Velocity (PWV)

Για την ταυτόχρονη με την ρεοκαρδιογραφία μέτρηση και της Ταχύτητας του Σφυγμικού κύματος.

 

Δείτε περισσότερα στο κεφάλαιο μεθοδολογία.

NIBP (oscillometric method)

Για την αυτόματη αναίμακτη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης (με την ταλαντομετρική μέθοδο).

 

Οι μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης ξεκινούν με το πάτημα ενός πλήκτρου του προγράμματος, αλλά μπορούν να ξεκινούν και αυτόματα, ανά διαστήματα μέτρησης που καθορίζονται από τον γιατρό. Η εισαγωγή των τιμών της αρτηριακής πίεσης στο πρόγραμμα γίνεται αυτόματα.

SpO2 (pulse oximetry)

Ενότητα για την αναίμακτη μέτρηση του κορεσμού οξυγόνου με την παλμική οξυμετρία.

 

Οι τιμές του κορεσμού οξυγόνου εισάγονται αυτόματα στο πρόγραμμα, με συνέπεια, η μέτρηση της τροφοδοσίας οξυγόνου (DO2I) να ενημερώνεται συνεχώς.

Εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Για μία αυτόνομη παρακολούθηση.

 

Παρέχει την δυνατότητα ανεξάρτητης από το ηλεκτρικό ρεύμα καταγραφής για τουλάχιστον 30 λεπτά. Με LED ένδειξη φόρτωσης, με ηχητική και οπτική προειδοποίηση χαμηλού εναπομείναντος χρόνου λειτουργίας.

Σκληρός δίσκος και βάση δεδομένων στην βασική μονάδα

Για αποθήκευση των μετρήσεων.

 

Παρέχει την δυνατότητα αυτόματης αποθήκευσης των μετρήσεων (εκατοντάδων απλών μετρήσεων ή συνεχούς καταγραφής >15 ημερών με τις τιμές, τα διαγράμματα και τις κυματομορφές) και την offline (εκτός σύνδεσης) ανάλυση των μετρήσεων. Είναι απαραίτητη αν επιλεχθεί η δυνατότητα του προγράμματος για την μεταφορά και ανάλυση των στοιχείων σε Η/Υ.

Πρόγραμμα υπολογιστή για μεταφορά και ανάλυση των μετρήσεων του niccomomonitor

Για την μεταφορά των μετρήσεων σε Η/Υ.

 

Είναι πρόγραμμα υπολογιστή που επιτρέπει την μεταφορά των μετρήσεων από το niccomo™ monitor σε Η/Υ. Η εξαγωγή των μετρήσεων από το niccomo™ monitor  μπορεί να πραγματοποιηθεί εύκολα μέσω USB εξωτερικής μνήμης (stick, hard disc) ή μέσω δικτύου ή με άμεση σύνδεση με το niccomo™ monitor. Με αυτήν την δυνατότητα μπορούμε να αρχειοθετούμε απεριόριστο αριθμό εξετάσεων, να εξάγουμε στοιχεία για τις ανάγκες στατιστικών και επιστημονικών μελετών σε φύλλα Excel, κ.α..

Πρόγραμμα βελτιστοποίησης της βηματοδότησης
Ειδικό πρόγραμμα για την βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων του AV διαστήματος, βασισμένης στην επιλογή του πλέον αποδοτικού αιμοδυναμικού αποτελέσματος.

 

Εξαιρετικά εύχρηστο, ιδιαίτερα αποτελεσματικό. Ρύθμιση εντός ολίγων λεπτών!

 

Περισσότερα>>>

 

Τροχήλατο

Ειδικά σχεδιασμένο για το niccomo™ monitor, με βραχίονα στήριξης καλωδίων, μεταλλικό καλαθάκι, και προαιρετικά - βάση για εκτυπωτή.

 

 

 

niccomo  |  Τεχνολογία  Μεθοδολογία  |  Παράμετροι  |  Εφαρμογές  |  Επικύρωση

 

 

 

 

Copyright © Btcenter.gr 2004-2008. Τελευταία καταχώρηση 23/10/08