ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

(προαιρετικό πρόγραμμα για το niccomomonitor και τα CardioScreen®)

 

ΕΥΚΟΛΑ – ΓΡΗΓΟΡΑ – ΑΝΩΔΥΝΑ – ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

1. Εφαρμόζουμε τους διπλούς αυτοκόλλητους Medis Z-tect αισθητήρες όπως για την ρεοκαρδιογραφική μέτρηση. Συνδέουμε τα καλώδια.

2. Στο παράθυρο στοιχείων του ασθενή εισάγουμε τα στοιχεία του εξεταζόμενου.

Επιλέγουμε την εξέταση "PM" (pacemaker) και  πατάμε το πλήκτρο "Έναρξη" για να ξεκινήσει η μέτρηση.

3. Στο παράθυρο της συνεχούς παρακολούθησης που ανοίγει, επιλέγουμε τον AV ή/και VV χρόνο (π.χ., 250, 200, 150, 100 ms).

 

Πατάμε ΟΚ για να ξεκινήσει η μέτρηση. Η καταγραφή κάθε μέτρησης δεν υπερβαίνει το 1 λεπτό. Τα αιμοδυναμικά αποτελέσματα κάθε μέτρησης αποθηκεύονται. Η διδικασία επαναλαμβάνεται με διάφορους επιλεγμένους χρόνους.

4. Μετά το πέρας των επιθυμητών μετρήσεων, αξιολογούνται άμεσα και με παραστατικό τρόπο οι μετρήσεις, ώστε να επιλεχθεί ο χρόνος που αποδίδει το καλύτερο αιμοδυναμικό αποτέλεσμα.

ΠΑΡΑΘΥΡΟ PM ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

 

CO – Καρδιακή παροχή

SV – Όγκος Παλμού

ACI – Δείκτης Επιτάχυνσης (συσταλτικότητας μυοκαρδίου)

 

Οι δείκτες που θα εμφανίζονται, επιλέγονται από τον χρήστη.

 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, το καλύτερο αιμοδυναμικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με την ρύθμιση της κολποκοιλιακής καθυστέρησης (AV-delay) στα 200 ms (μεγαλύτερη Καρδιακή παροχή και μεγαλύτερος ο δείκτης συσταλτικότητας του μυοκαρδίου ACI.