ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

 

ABI

Pulse Wave Velocity

Venous Occlusion Plethysmography VOP

   

 

 

ABI (Ankle Brachial Index)

Ο ΑΒΙ είναι ένας δείκτης που απεικονίζει το αποτέλεσμα της διαίρεσης της Συστολικής Αρτηριακής Πίεσης στα κάτω άκρα με την Συστολική Πίεση στα κάτω άκρα. Η τιμή <0,9 θεωρείται σαν ένδειξη Περιφερικής Αρτηριακής Πάθησης. 

 

Συστήματα της MEDIS που χρησιμοποιούνται στην μέτρηση του ΑΒΙ:

VasoScreen 2000  VenoScreen

 

 

>>top

 

Pulse Wave Velocity (PWV)

  Η Ταχύτητα του Σφυγμικού Κύματος (aortic Pulse Wave Velocity - aPWV) είναι μία παράμετρος που θεωρείται σαν παράγοντας κινδύνου, καθώς απεικονίζει την ελαστικότητα (ή σκληρότητα) της αορτής.

  Υπάρχουν αρκετοί τρόποι μέτρησής της. Στα συστήματα της MEDIS εφαρμόζεται μία πιο ακριβής προσέγγιση, καθώς η αρχή της μέτρησης της διάδοσης του σφυγμικού κύματος μετριέται από την αρχή της εξώθησης, δηλαδή με το άνοιγμα της αορτικής βαλβίδας.

 Γιά την μέτρηση εφαρμόζεται μία ειδική περιχειρίδα στόν μηρό ενώ καταγράφεται η ρεοκαρδιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, υπολογίζεται ο χρόνος διάδοσης από το άνοιγμα της αορτικής βαλβίδας (σημείο Β στο σχήμα) έως ότου το σφυγμικό κύμα φτάσει στον μηρό (σημείο F στο σχήμα). Μετρώντας την απόσταση, υπολογίζεται η ταχύτητα του σφυγμικού κύματος.  

 

 Συστήματα της MEDIS που χρησιμοποιούνται στην μέτρηση της aPWV:

 

CardioScreen 2000  niccomo monitor

 

 

 

>>top

 

 

Venous Occlusion Plethysmography VOP

 Η Venous Occlusion Plethysmography (VOP) είναι μία από τις πλέον χρησιμοποιούμενες τεχνικές μέτρησης που χρησιμοποιεί την ρεογραφική (impedance plethysmography) τεχνολογία.

Γενικώς, η VOP διαδικασία συμπεριλαμβάνει την εφαρμογή περιχειρίδας πίεσης στον μηρό.  Η περιχειρίδα φουσκώνεται πάνω από την φλεβική πίεση, αλλά χαμηλότερα από την διαστολική αρτηριακή πίεση, ώστε το αίμα να μπορεί να ρέει στις αρτηρίες, αλλά όχι και στις φλέβες. Αυτό σημαίνει, ότι το αίμα μπορεί να προσέρχεται μέσω των αρτηριών, αλλά δεν φεύγει πίσω μέσω των φλεβών – συνεπώς, το αίμα συσσωρεύεται μετά την περιχειρίδα στον μηρό και το πόδι.

Κατόπιν εξετάζεται ο όγκος του αίματος για να εκτιμηθεί είτε η προσερχόμενη ροή (arterial VOP), είτε η εξερχόμενη ροή, αφού η περιχειρίδα της πίεσης απελευθερωθεί.

rheoscreen compact για την VOP

Η αρτηριακή VOP μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διάγνωση αρτηριακών αποφρακτικών παθήσεων, την εκτίμηση της αιμοδυναμικής ποιότητας της παράπλευρης κυκλοφορίας, την ποσοτικοποίηση των παραμέτρων για τις  συγκριτικές μελέτες, όπως π.χ., της αποτελεσματικότητας των φαρμακευτικών ουσιών.

 

Η φλεβική VOP μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διάγνωση των εν τω βάθει φλεβικών θρομβώσεων, την εκτίμηση της λειτουργικότητας στο μεταθρομβωτικό σύνδρομο, τον προσδιορισμό άλλων λειτουργικών παραμέτρων του φλεβικού συστήματος (drainage λειτουργίας, φλεβικού τόνου, κτλ).

 

Για την VOP και άλλες μέθοδοι είναι χρησιμοποιούμενες, όπως π.χ., η strain gauge plethysmography και η  pneumoplethysmography (με ειδικές πνευματικές περιχειρίδες). Όμως, η υψηλής ανάλυσης impedance plethysmography των συστημάτων μας έχει καλύτερη ευκρίνεια, καλύτερη επαναληψιμότητα και παρέχει τα αρτηριακά κύματα σφυγμού με τους ίδιους αισθητήρες – και όλα αυτά, χωρίς τον κίνδυνο έκθεσης στον τοξικό υδράργυρο των strain gauge αισθητήρων!

 

 

 

ICG  |  IPG  LRR - PPG  |  Άλλες

 

 

 

 

Copyright © Btcenter.gr 2004-2008. Τελευταία καταχώρηση 23/10/08