Ε. Πόσο αξιόπιστες είναι οι μετρήσεις του niccomo?

A. Πολλές κλινικές μελέτες σε διάφορες χώρες και σε διάφορες κατηγορίες ασθενών έχουν αποδείξει την αξιοπιστία της impedance καρδιογραφικής μεθόδου. Το niccomo™ monitor, όπως και το CardioScreen®, έχουν δοκιμαστεί σε πολλές συγκριτικές μελέτες σε 12 Γερμανικά νοσοκομεία, και οι μετρήσεις του όγκου παλμού αποδείχθηκαν συγκρίσιμες με αυτές των αιματηρών τεχνικών. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε στην σελίδα παρουσίασης του niccomo (επικύρωση). Επίσης, το niccomo™ monitor φέρει την πιστοποίηση CE για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

 

 

Ε. Μπορεί το niccomo να προσδιορίσει τον όγκο του αίματος?

Α. Πιθανώς θα έχετε υπόψη την συνολική ποσότητα του ενδοαγγειακού αίματος. Η ICG τεχνολογία δεν δίνει την δυνατότητα της ποσοτικής μέτρησης του συνολικού όγκου του αίματος. Όμως, η ICG τεχνολογία επιτρέπει την γενική εκτίμηση της περιεκτικότητας του θώρακα σε υγρά (με ποσοτικές παραμέτρους) με μεγάλη ευαισθησία. Τι σημαίνει αυτό? Καταστάσεις που συνοδεύονται από αύξηση ή μείωση του ενδοαγγειακού όγκου του αίματος, ή με αύξηση του εξωαγγειακού υγρού (πνευμονικό οίδημα, υγρή πλευρίτιδα, κ.α.), μπορούν εύκολα να διαγνωσθούν. Στο niccomo®, για την αξιολόγηση της κατάστασης των υγρών του οργανισμού, χρησιμοποιείται ο δείκτης Thoracic Fluid Content, ο οποίος είναι πολύ καλά μελετημένος στην εκτίμηση της κατάστασης των υγρών και την παρακολούθηση των μεταβολών του υγρού στοιχείου υπό την επίδραση της διουρητικής αγωγής.

 

 

Ε. Θα ήθελα να δω το niccomo από κοντά. Είναι δυνατόν γίνει επίδειξη σε κάποιον ασθενή?

Α. Κατόπιν συνεννόησης είναι δυνατή και η ζωντανή επίδειξη στα γραφεία μας. Επίσης, σε μερικές περιπτώσεις είναι δυνατή και η επίδειξη στον χώρο σας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

 

 

Ε. Το cardioscreen έχει τις ίδιες δυνατότητες με το niccomo?

Α. Το CardioScreen® απευθύνεται κυρίως για εξωτερικά ιατρεία. Δεν είναι αυτόνομο σύστημα, όπως το niccomo™ monitor, γι΄ αυτό απαιτείται η ύπαρξη Η/Υ. Το λογισμικό είναι το ίδιο και στα δύο συστήματα. Επίσης, το niccomo™ monitor  έχει μία σειρά πρόσθετων δυνατοτήτων, που δεν τις έχει το CardioScreen® 1000. Τα νέα συστήματα CardioScreen® σειράς 2000, έχουν πολλές από τις πρόσθετες δυνατότητες του niccomo™ monitor, όπως αναίμακτη μέτρηση του περιφερικού κύματος σφυγμού (IPG), αυτόματη αναίμακτη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης (NIBP), SpO2.

 

 

Ε. Αναφέρετε ότι το niccomo μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αιμοκάθαρση. Με ποιόν τρόπο?

Α. Η αιμοκάθαρση έχει άμεση επίδραση στην συστηματική αιμοδυναμική. Η διαχείριση των υγρών που διενεργείται, επηρεάζει την καρδιακή παραγωγή. Πολλές επιστημονικές μελέτες έχουν αποδείξει, ότι η παρακολούθηση των αιμοδυναμικών παραμέτρων βοηθά στην σωστότερη διαχείριση αυτών των ασθενών (π.χ., επίτευξη επιπέδου υγρών που να συνοδεύεται από τον καλύτερο δυνατό όγκο παλμού). Επίσης, οι νεφροπαθείς πολύ συχνά παρουσιάζουν υπέρταση, η οποία χρήζει φαρμακευτικής αγωγής. Το niccomo™ monitor , παρέχοντας την δυνατότητα μέτρησης των γνωστών αιμοδυναμικών παραμέτρων, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην εκτίμηση και διαχείριση διαφόρων καταστάσεων.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Btcenter.gr 2004-2008. Τελευταία καταχώρηση 23/10/08