Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της

 

Μετάβαση στην Τεχνολογία


Μετάβαση στις Εφαρμογές

Μετάβαση στην Επικύρωση

παράμετροι

 


πατήστε για μεγέθυνση

niccomo™ monitor

 

made in Germany

 

 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ του niccomo™ monitor

 

Μεγάλη γκάμα παραμέτρων Παραστατική επίδειξη Εύκολη ανάλυση

 

Μέτρηση των βασικών παραμέτρων της κεντρικής κυκλοφορίας του αίματος

 

 

Παραστατική επίδειξη μετρήσεων για άμεση εκτίμηση

 Φυσιολογικά όρια στις μπάρες - μεταξύ των αριθμών. Αριστερότερα - μείωση, δεξιότερα - αύξηση.

 

 

  Με την μεγαλύτερη γκάμα παραμέτρων

Parameters

Παράμετροι

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΙΣΤΩΝ ΜΕ ΟΞΥΓΟΝΟ

DO2I – Delivered Oxygen Index

(Δείκτης τροφοδοσίας οξυγόνου)

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

CO - Cardiac Output

(Καρδιακή Παροχή (L/min))

CI - Cardiac Index

(Καρδιακός δείκτης (L/min/m2))

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

HRHeart Rate

(Καρδιακή Συχνότητα)

ΟΓΚΟΣ ΠΑΛΜΟΥ

SV - Stroke Volume

(Όγκος παλμού (ml))

SIStroke Index

(Δείκτης παλμού (ml/m2))

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΩΝ

TFC - Thoracic Fluid Content

(Περιεκτικότητα Υγρών Θώρακα)

TFCI - Thoracic Fluid Content Index

(Δείκτης Περιεκτικότητας Υγρών Θώρακα)

ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (ΜΕΤΑΦΟΡΤΙΟ)

SVR - Systemic Vascular Resistance

(Συστηματική αγγειακή αντίσταση)

SVRI - Systemic Vascular Resistance Index

(Δείκτης συστηματικής αγγειακής αντίστασης)

SSVRI - Stroke Systemic Vascular Resistance Index

(Δείκτης παλμικής συστηματικής αγγειακής αντίστασης)

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

TACTotal Arterial Compliance

(Ολική αρτηριακή ενδοτικότητα)

TACITotal Arterial Compliance Index

(Δείκτης ολικής αρτηριακής ενδοτικότητας)

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΟΡΤΗΣ

PWV - Pulse Wave Velocity

(Ταχύτητα σφυγμικού κύματος)1

ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ

VI - Velocity Index

(Δείκτης ταχύτητας)

ACIAcceleration Index

(Δείκτης επιτάχυνσης)

Heather - Heather Index

(Δείκτης Heather)

ETR - Ejection Time Ratio

(Χρονική αναλογία εξώθησης)

STRSystolic Time Ratio

(Συστολική χρονική αναλογία)

ΚΟΡΕΣΜΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

SpO2

(Κορεσμός οξυγόνου)2

ΚΑΡΔΙΑΚΟ ΕΡΓΟ

LCWLeft Cardiac Work

(Αριστερό καρδιακό έργο)

LCWILeft Cardiac Work Index

(Δείκτης αριστερού καρδιακού έργου)

LSWILeft Stroke Work Index

(Δείκτης παλμικού αριστερού έργου)

ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ

LVETLeft Ventricular Ejection Time

(Χρόνος εξώθησης της αριστερής κοιλίας)

PEPPre Ejection Period

(Περίοδος προεξώθησης)

ΠΙΕΣΗ

BP syst

(Συστολική αρτηριακή πίεση)3

BP diast

(Διαστολική αρτηριακή πίεση)3

ΜΑPMean Arterial Pressure

(Μέση αρτηριακή πίεση)

PP – Pulse Pressure

(Σφυγμική πίεση)

και πολλές άλλες παράμετροι (Base impedance - βασική αντίσταση, O/C - αναλογία O/C, AV-delay – κολποκοιλιακή καθυστέρηση, κ.α.)

 

 1 Με την προαιρετική δυνατότητα PWV του niccomomonitor σε ταυτόχρονη ΡΚΓ και PWV μέτρηση.

 2 Με την προαιρετική δυνατότητα SpO2 του niccomomonitor. Ειδάλλως οι τιμές εισάγονται με το χέρι.

 3 Με την προαιρετική δυνατότητα NIBP του niccomomonitor. Ειδάλλως οι τιμές εισάγονται με το χέρι.

 

Πέραν των ποσοτικών μετρήσεων, το Cardio Vasculat Lab λογισμικό επιτρέπει και την οπτική ανάλυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της ρεοκαρδιογραφικής καμπύλης στο παράθυρο των κυματομορφών (π.χ., βαθύ κύμα Α ή Χ).

 

ΜΕ IMPEDANCE PLETHYSMOGRAPHY

Peripheral Pulse Amplitude

Ύψος περιφερικού σφυγμού

Peripheral Pulse Slope

Κλίση περιφερικού σφυγμού

Peripheral Crest Time

Περιφερικός χρόνος κορυφής

Pulse Ratio

Αναλογία σφυγμού

Propagation Time

Χρόνος διάδοσης

και πολλές άλλες παράμετροι ( ΔPT – διαφορά χρόνου διάδοσης, κ.α.)

 

Πέραν των ποσοτικών μετρήσεων, το CardioScreen®/niccomo™ λογισμικό επιτρέπει και την οπτική ανάλυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της ρεοκαρδιογραφικής καμπύλης στο παράθυρο των κυματομορφών (π.χ., διαφορές ύψους, στρογγυλή κορυφή, κ.α.).

 

 

 

Ο εξαιρετικός σχεδιασμός του CardioScreen®/niccomo™ λογισμικού επιτρέπει την άμεση αξιολόγηση της κατάστασης του εξεταζόμενου κατά την διάρκεια της εξέτασης.

 

Δείτε πόσο εύκολη είναι η διαφοροποίηση μίας φυσιολογικής κατάστασης από μία παθολογική>>>>

 

 

>>top

 

 

niccomo  Τεχνολογία  |  Μεθοδολογία  |  Παράμετροι  |  Εφαρμογές  |  Επικύρωση

 

 

 

 

Copyright © Btcenter.gr 2004-2008. Τελευταία καταχώρηση 23/10/08