ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΩΝ

Άμεση και Εύκολη Αξιολόγηση των κυματομορφών:

 

Είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο παράθυρο, αφού σ΄ αυτό μπορούμε να δούμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ρεογραφικής καμπύλης, όπως,τα διάφορα κύματα και σημεία, που έχουν σημαντική διαγνωστική σημασία. Εδώ επίσης φαίνεται και η ορθότητα της επισήμανσης των σημείων (B, -C, -X και -Ο). Με το πάτημα του "Αναπροσδιορισμού του μέσου όρου" (F1), το σύστημα θα επαναπροσδιορίσει τα σημεία – λειτουργία εξαιρετικά χρήσιμη σε περίπτωση διαταραχής της καταγραφής (π.χ., σε κίνηση του ασθενή).

 

Λόγω της σημαντικότητας της σωστής καταγραφής, η ποιότητα της καταγραφής επιδεικνύεται σε κάθε παράθυρο, στο τετραγωνάκι άνω δεξιά, με το πάτημα του οποίου εμφανίζεται το παράθυρο των κυματομορφών.

 

Στην αριστερή πλευρά του παραθύρου εμφανίζονται οι επιλεχθείσες παράμετροι με τις τρέχουσες τιμές τους (7 στο monitor® monitor, έως 10 στο CardioScreen®).

Εδώ:

HR – Καρδιακή Συχνότητα

HPD – Διάρκεια καρδιακού κύκλου

PEP – Περίοδος Προεξώθησης

LVET – Χρόνος Εξώθησης Αριστερής Κοιλίας

ETR – Αναλογία Χρόνου Εξώθησης

STR – Συστολική Χρονική Αναλογία