Σωστή και πλήρης εκπαίδευση και ενημέρωση από κορυφαίους ειδικούς.