Μέτρηση κεντρικής κυκλοφορίας (ICG), περιφερικής κυκλοφορίας (IPG), κορεσμού οξυγόνου (SpO2), αναίμακτης αρτηριακής πίεσης (NIBP), σκληρός δίσκος, βάση δεδομένων...