Αναίμακτα – Ανώδυνα – Γρήγορα – Αξιόπιστα – Οικονομικά.

Χωρίς χρήση ραδιενεργών ουσιών.