ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

μήπως η Αρτηριακή Πίεση είναι ρυθμισμένη λόγω

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ

Αρτηριακή Πίεση ≈ 120/70
(
MAP = 85 mm Hg)

ΙΔΑΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

 

αλλά και

 

Αρτηριακή Πίεση ≈ 120/70
(
MAP = 85 mm Hg)

 

 

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ


 

ΤΩΡΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ

 

niccomo™ monitor  &  CardioScreen®

 

>>>>>>>>>