Οι ειδικοί στην ρεογραφική μέθοδο

 

 

ΡΕΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑ

(Impedance cardiography ICG, θωρακική ρεογραφία)

 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ τεχνολογία από το FDA για την μέτρηση της καρδιακής παροχής και άλλων αιμοδυναμικών παραμέτρων

 

Καταταγμένη σαν ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ιατρική εξέταση από το  Center of Medicare Services

 

 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ από το national CMS των ΗΠΑ1

 

          Αναίμακτη διάγνωση ή παρακολούθηση της αιμοδυναμικής σε ασθενείς με αναμενόμενη (πιθανή) ή γνωστή καρδιαγγειακή πάθηση

 

          Ασθενείς με ανάγκη διαχείρισης των υγρών

 

          Διαφοροποίηση της καρδιογενούς από τις πνευμονικές αιτίες της οξείας δύσπνοιας

 

          Βελτιστοποίηση του κολποκοιλιακού διαστήματος για τους ασθενείς με AV διαδοχικούς καρδιακούς βηματοδότες

 

          Ασθενείς με ανάγκη προσδιορισμού της ενδοφλέβιας ινότροπης θεραπείας

 

          Ασθενείς με μεταμοσχευμένη καρδιά, προς παραπομπή για μυοκαρδιακή βιοψία

 

          Ανθεκτική υπέρταση (2005)

 

1CMS Coverage Issues Manual, Section 50-54, and 2003 Federal Register 42 CFR Part 410, 414 and 485

 

Στην Ρωσία και τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ η μέθοδος χρησιμοποιείται ευρύτατα. Το 1988, εκδίδονται συμπληρωματικές οδηγίες για την χρήση της στην ευρεία ιατρική πρακτική.

 

Σήμερα χρησιμοποιείται στις περισσότερες χώρες και δημοσιεύονται εκατοντάδες επιστημονικές μελέτες με τη χρήση της σε διάφορες ιατρικές εφαρμογές.