Οι ειδικοί στην ρεογραφική μέθοδο

 

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Medis

 

niccomo και CardioScreen®

 

Τα Νο1 στις προτιμήσεις των Ελλήνων ιατρών

 

 

ΥΠΕΡΤΑΣΗ με ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ και καρδιακή ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ CardioScreen®/niccomo

 

MAP – Μέση Αρτηριακή Πίεση

CI – δείκτης Καρδιακής Παροχής

HR – Καρδιακή Συχνότητα

SI – δείκτης Όγκου Παλμού

TFC – Περιεκτικότητα Υγρών Θώρακα (δείκτης κατάστασης των υγρών)

SVRI – δείκτης Συστηματικής Αγγειακής Αντίστασης

VI – δείκτης Ταχύτητας (συσταλτικότητας)

Heather – δείκτης Heather (συσταλτικότητας) στα ανώτερα φυσιολογικά όρια