Οι ειδικοί στην ρεογραφική μέθοδο

 

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Medis

 

niccomo και CardioScreen®

 

Τα Νο1 στις προτιμήσεις των Ελλήνων ιατρών

 

 

ΥΠΕΡΤΑΣΗ με ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ και ΥΠΕΡΟΓΚΑΙΜΙΑ

 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ CardioScreen®/niccomo

 

 

MAP – Μέση Αρτηριακή Πίεση

CI – δείκτης Καρδιακής Παροχής

HR – Καρδιακή Συχνότητα

SI – δείκτης Όγκου Παλμού (στα ανώτερα φυσιολογικά όρια)

TFC – Περιεκτικότητα Υγρών Θώρακα (δείκτης κατάστασης των υγρών)

SVRI – δείκτης Συστηματικής Αγγειακής Αντίστασης

VI – δείκτης Ταχύτητας (συσταλτικότητας – εξαρτώμενος και από το προφορτίο)

ACI – δείκτης Επιτάχυνσης (συσταλτικότητας)