Οι ειδικοί στην ρεογραφική μέθοδο

 

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Medis

 

niccomo και CardioScreen®

 

Τα Νο1 στις προτιμήσεις των Ελλήνων ιατρών

 

 

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΗ

 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ CardioScreen®/niccomo

 


 

MAP – Μέση Αρτηριακή Πίεση (Diast BP 98 mm Hg)

CI – δείκτης Καρδιακής Παροχής

HR – Καρδιακή Συχνότητα

SI – δείκτης Όγκου Παλμού

TFC – Περιεκτικότητα Υγρών Θώρακα (δείκτης κατάστασης των υγρών) στα ανώτερα φυσιολογικά όρια

SVRI – δείκτης Συστηματικής Αγγειακής Αντίστασης

VI – δείκτης Ταχύτητας (συσταλτικότητας) στα ανώτερα φυσιολογικά όρια

DO2I – δείκτης Τροφοδοσίας οξυγόνου