Οι ειδικοί στην ρεογραφική μέθοδο

 

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Medis

 

niccomo και CardioScreen®

 

Τα Νο1 στις προτιμήσεις των Ελλήνων ιατρών

 

 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΥΓΙΗ ΑΤΟΜΑ ΜΕ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

 

ΑΝΔΡΑΣ

 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

 

 

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΝΟΡΜΟΤΑΣΙΚΗ & ΝΟΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

 

 

ΓΥΝΑΙΚΑ

 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

 

 

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

ΝΟΡΜΟΤΑΣΙΚΗ & ΝΟΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ