Επιμέλεια: Dr Γραμματικόπουλος Κ., MD, Ph.D.

 

ΡΕΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑ

(Impedance cardiography ICG, θωρακική ρεογραφία)

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Δεκαετία 60

Δημιουργείται η ρεοκαρδιογραφία (ΡΚΓ) για την NASA, για τις ανάγκες των διαστημικών ταξιδιών των αστροναυτών της.

 

Kubicek WG, Karnegis JN, Patterson RP, Witsoe DA, Mattson RH.: Development and evaluation of an impedance cardiac output system. Aerospace Med. 1966;37(12):1208-1212

 

Δεκαετία 70/80

Έως τα τέλη της δεκαετίας του 80 χρησιμοποιείται μόνο σε μεγάλα κέντρα, λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας του χειρονακτικού υπολογισμού των παραμέτρων. Στην πρώην ΕΣΣΔ εγκρίνονται συμπληρωματικές οδηγίες από το Υπουργείο Υγείας για την ευρεία πρακτική εφαρμογή της.

 

Δεκαετία 90

Η ευρεία διάδοση των προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών επιτρέπει την δημιουργία της ψηφιακής ΡΚΓ και την ευρεία εφαρμογή της στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.

 

Τέλη δεκαετίας 90

        -  Η ΡΚΓ τεχνολογία εγκρίνεται από το FDA των ΗΠΑ για την μέτρηση της καρδιακής παροχής και άλλων αιμοδυναμικών παραμέτρων.

        -  Η ΡΚΓ κατατάσσεται σαν απαραίτητη ιατρική εξέταση.

        -  Εγκρίνονται έξι ευρείες ενδείξεις από το national Center of Medicare Services (CMS) των ΗΠΑ και η ΡΚΓ εξέταση καλύπτεται από τους ασφαλιστικούς τους οργανισμούς (1999).

        -  Δημιουργούνται ΡΚΓ συστήματα και για την συνεχή καταγραφή (monitoring) της συστηματικής αιμοδυναμικής σε real time.

 

ΣΗΜΕΡΑ

Η ΡΕΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑ σήμερα χρησιμοποιείται στις περισσότερες χώρες (ΗΠΑ, Ρωσία και όλες τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ, Ιαπωνία, Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία, Ολλανδία, Αγγλία, Ιταλία, Ελλάδα, Κίνα, Αυστραλία, Ινδία, Κορέα, Ισραήλ, Μεξικό, Βραζιλία, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Αίγυπτος, κ.α.). Εκατομμύρια εξετάσεων πραγματοποιούνται ετησίως.