ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

Παραστατική Επίδειξη της Αιμοδυναμικής Κατάστασης του ασθενή

Και της Κατάστασης των Υγρών

 

Σ΄ αυτό το παράθυρο απεικονίζεται παραστατικά η τρέχουσα αιμοδυναμική κατάσταση (διάγραμμα) με την συσχέτιση της πίεσης (ΜΑΠ) και της ροής του αίματος (SI). Στην αριστερή πλευρά δίνονται οι τρέχουσες τιμές των παραμέτρων σε μορφή μπάρας, για την εύκολη κατανόηση των αποκλίσεων.

 

Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον παράθυρο, αφού δείχνει με άκρως ευκολονόητο τρόπο την αιμοδυναμική κατάσταση και την κατάσταση των υγρών.

 

Οι τρεις καταστάσεις της πίεσης του αίματος (υποτασική – νορμοτασική – υπερτασική)  δίνονται στην κάθετη γραμμή (ΜΑΠ) και οι τρεις καταστάσεις της ροής του αίματος (υποδυναμική – νορμοδυναμική υπερδυναμική) δίνονται στην οριζόντια γραμμή (CI). Προσέξτε ότι, η νορμοτασική κατάσταση μπορεί να συνοδεύεται από μειωμένη ή αυξημένη ροή του αίματος. Το μεσαίο τετράγωνο αντιστοιχεί στην  φυσιολογική πίεση και φυσιολογική ροή – η επίτευξη της οποίας πρέπει να αποτελεί θεραπευτικό στόχο. Η κίτρινη κουκίδα δείχνει την τρέχουσα κατάσταση.

Στην συγκεκριμένη μέτρηση: ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ & ΝΟΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ κατάσταση.

 

Η αιμοδυναμική κατάσταση επηρεάζεται άμεσα από την φαρμακευτική αγωγή (οι β-αναστολείς και τα διουρητικά μειώνουν την πίεση αλλά και την ροή του αίματος, τα αγγειοδιασταλτικά μειώνουν την πίεση αλλά αυξάνουν την ροή).

 

Το συγκεκριμένο παράθυρο έχει μία ακόμη πρόσθετη σημασία: δείχνει παραστατικά και κατανοητά στον ασθενή την κατάσταση που βρίσκεται και το που στοχεύει ο ιατρός να την φέρει. Επίσης, επειδή συνήθως οι αυξημένες τιμές του δείκτη Περιεκτικότητας των Υγρών συνδέονται με αυξημένη κατανάλωση ή ευαισθησία στο αλάτι, η παραστατική και ποσοτική επίδειξη της κατάστασης των υγρών αποτελεί ερέθισμα στον ασθενή να μειώσει την λήψη άλατος.

HR - Καρδιακή Συχνότητα

ΜΑΠ – Μέση Αρτηριακή Πίεση

SI – δείκτης Όγκου Παλμού

SSVRI – δείκτης Παλμικής Συστηματικής Αγγειακής Αντίστασης (αξιολόγηση ύπαρξης αγγειοσύσπασης – αγγειοδιαστολής)

LSWI – δείκτης Αριστερού Παλμικού Καρδιακού Έργου (έμμεση αξιολόγηση κατανάλωσης οξυγόνου του μυοκαρδίου)

TFC – Περιεκτικότητα Υγρών Θώρακα

 

Στην συγκεκριμένη καταγραφή παρατηρείται ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ και ΝΟΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ κατάσταση