ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

Εύκολη Διαχείριση:

Εισαγωγή των στοιχείων του ασθενή, επιλογή της επιθυμητής εξέτασης, έναρξη της μέτρησης, επιλογή ενός ασθενή από την βάση δεδομένων, διαμόρφωση διαφόρων ρυθμίσεων - όλα με ένα απλό κλικ του ποντικιού.

 

Με το νέο Cardio Vascular lab λογισμικό της MEDIS, πέραν της ρεοκαρδιογραφικής εξέτασης, από το ίδιο αυτό παράθυρο διαχειρίζονται και όλα τα συνδεδεμένα συστήματα VasoScreen. Απλώς επιλέγουμε την επιθυμητή εξέταση. Με αυτήν την καινοτομία, μπορεί να διαμορφώσουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα, και να μην χρειάζεται να ανοιγοκλείνουμε διάφορα παράθυρα!